समाचार

ट्र्याक रोलर बीयरिंगहरू र गाइड रेलहरूको लागि रिहू नयाँ उत्पादन आधार

2020-02-15

व्यापारको विकासको साथ, हामी ट्र्याक रोलर बेयरिंगहरू र गाइड रेल निर्माणको लागि नयाँ कारखानाको विस्तार गर्दछौं।

जनवरी। २०२० मा, उत्पादन आधार प्रवेश मा लाग्यो, यसले हामीलाई ग्राहकको सेवाको समय र गुणस्तर नियन्त्रणमा अझ राम्रो सेवा बनाउन मद्दत गर्दछ।